view this site in English
Wachtwoord vergeten?
Zoeken op de website

Visie

Gezelschap Leeghwater heeft altijd gewerkt aan goed onderwijs en gezorgd voor activiteiten ter verbreding en aanvulling van de studie werktuigbouwkunde. Haar aandachtsgebieden laten zich samenvatten in de volgende kernpunten:

Verbinding
Leeghwater speelt een verbindende rol tussen alle betrokkenen bij het proces van student naar ingenieur. Dat betreft niet alleen de studenten onderling, maar ook verbinding tussen studenten en docenten en tussen studenten en het bedrijfsleven.  Het lustrum zal een uiting van die verbinding, zowel in het verleden, het heden en in de toekomst zijn.

Trots
Gezelschap Leeghwater is trots op waar zij voor staat en wat zij bereikt heeft in de afgelopen 150 jaar. Deze trots zullen we tijdens het lustrum uitdragen opdat nieuwe mensen in de gehele samenleving geïnspireerd worden voor techniek en de bijbehorende ongekende mogelijkheden. Het lustrum zal een impuls geven waardoor onze prachtige vereniging in de verre toekomst verzekerd zal zijn van enthousiastelingen die op dat moment de techniek zullen promoten.

Diversiteit/veelzijdig
Gezelschap Leeghwater is actief op veel verschillende gebieden: onderwijs, bedrijfsleven, algemene ontwikkeling en werktuigbouwkunde. Het lustrum zal daarom een weerspiegeling van deze veelzijdigheid zijn met uiteenlopende activiteiten.

Maatschappelijke betrokkenheid
Gezelschap Leeghwater staat midden in de maatschappij en speelt daarin een belangrijke rol. De wereld vraagt voortdurend om verandering en en innovatie. Gezelschap Leeghwater meent dat goed en breed ontwikkelde ingenieurs daarbij onontbeerlijk zijn en tracht door middel van al haar activiteiten actief bij te dragen aan deze ontwikkeling. Gezelschap Leeghwater is hier trots op en zal tijdens het lustrum hier actief op focussen.

Speerpunten Lustrum

  • Promotie voor de studierichting Werktuigbouwkunde;
  • Informatie geven over het onderwijs en haar praktijkgerichte aanpak;
  • Het verbinden van de (oud-)leden;
  • Het benadrukken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;
  • Vieren van het 150-jarig bestaan van een vitale en maatschappelijk betrokken vereniging.

Het 30e Lustrum van Gezelschap Leeghwater is mede mogelijk gemaakt door:

VIRO
Talenture

Realisatie: verenigingenweb