view this site in English
Wachtwoord vergeten?
Zoeken op de website

Onderwijs Nieuws

*** Onderwijsnieuws 1 juni 2017 ***

Vanaf komend jaar: aanmelden voor onderwijs
Vanaf komend studiejaar start de faculteit met het aanmelden voor onderwijs voor al het bachelor onderwijs zo ook voor de bachelor Werktuigbouwkunde. Elk semester (2 kwartalen) zal je jezelf voor vakken die je dat semester wilt gaan volgen aan moeten melden. Dit betekent dat je je op 2 momenten per jaar aanmeldt. Aanmelden voor semester 1 kan vanaf 15 juni tot en met 15 juli 2017 en is voor iedere BSc-student verplicht. Let op: Niet aanmelden = niet meedoen, noteer de data dus goed in je agenda! De aanmeldperiode voor semester 2 vangt aan: 15 december 2017 en loopt tot en met 15 januari 2018. De aanmelding verloopt via Osiris zoals je dat al gewend bent met het aanmelden voor tentamens. Je meldt je aan voor al het onderwijs dat je gaat volgen voor een bepaald semester. Aanmelden voor onderwijs betekent niet dat je automatisch bent aangemeld voor tentamens. Hiervoor meld je je apart aan zoals je gewend bent.

Wisselen van vakken in bachelor WB
Vanaf komend jaar gaan er een aantal vakken in het bachelor curriculum van Werktuigbouwkunde wisselen. De Q3 vakken Systeem & Regeltechniek en Signaalanalyse zullen respectievelijk van jaar 2 en 3 wisselen. Hierdoor zal Signaalanalyse volgend jaar in jaar twee Q3 gegeven worden en zal er een jaarlang geen college van Systeem & Regeltechniek worden gegeven. Echter zal dit vak wel getentamineerd worden. Door deze verandering zullen ook de Q3 en Q4 vakken Numerieke Wiskunde en Kansberekening & Statistiek van periode veranderen.

Virtual Exchange – MOOCs for Credit
Vanaf vandaag staat het Virtual Exchange - Credits for MOOCs aanbod 2017-2018 online op www.tudelft.nl/creditformoocs. TU Delft studenten kunnen zich via deze site aanmelden. Het aanbod bestaat naast TU Delft MOOCs uit online aanbod van onze partneruniversiteiten, Australian National University, EPFL en University of Queensland. Voor het 2e semester komen er wellicht nog aanvullende courses beschikbaar.

*** Onderwijsnieuws 3 mei 2017 ***

Verkiezingen Studentenraad en Facultaire Studentenraad
Op woensdag 17 mei en donderdag 18 mei 2017 vinden de  verkiezingen van de leden van de Studentenraad (SR) en de Facultaire Studentenraden (FSR) van de TU Delft plaats via https://stem.tudelft.nl/. Het is belangrijk dat je als student stemt voor deze verkiezingen, zodat de verkozen studenten een groter draagvlak hebben bij doorslaggevende beslissingen op de TU Delft.

Regels projectwerkplekken
Vanuit de Faculteit en de FSR zijn er laatst een aantal gedragsregels opgesteld voor de projectwerkplekken op 3mE. Deze zijn als volgt:
1. Veroorzaak geen geluidsoverlast. Houd rekening met je medestudent.
2. Houd de tafels schoon. Gooi je afval in de prullenbak.
3. Blijf af van de aanwezige kabels en stekkerdozen. Laat deze zitten.
4. Een projecttafel is geen werktafel. Klussen doe je in de werkplaats.

Afloop van de “5,5 gedoogregeling”
Tot op heden heeft de examencommissie van de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek studenten die het ‘oude’ curriculum (2012-2013 en ouder) volgden en een 5,5 voor 1 of 2 vakken uit dit curriculum hebben behaald, geslaagd verklaard voor het bachelorexamen, op voorwaarde dat de 5,5 was behaald voor 1 september 2015. De examencommissie heeft onlangs besloten deze afwijking op de zak-slaagregeling van art. 32 lid 1 te hanteren tot en met uiterlijk 31 augustus 2018.

*** Onderwijsnieuws 28 februari 2017 ***

Nationale Studenten Enquête (NSE)
Jouw deelname aan de NSE is belangrijk voor de TU Delft. Je mening over de sterke en verbeterpunten vormen waardevolle input voor nationale onderwijsrankings en interne verbeterplannen. Op deze wijze draag je bij aan de hoge kwaliteit van het onderwijs van de TU Delft. De NSE is de perfecte manier om aan te geven dat je trots bent om op je studie op de TU Delft. Als je de enquête nog niet hebt ingevuld, moet je er snel bij zijn. Hij is namelijk nog geopend tot zondag 12 maart. Check nog snel je mail en vul hem in!

Tentamentrainingen Q3
Zoals elke periode organiseert Gezelschap Leeghwater in Q3 ook weer tentamentrainingen voor twee herkansingsvakken van het eerste en tweede jaar. Om te bepalen welke trainingen wij gaan organiseren, wordt er gekeken naar de voorkeuren van de studenten. Op de Facebook group van Gezelschap Leeghwater is een poll aanwezig met alle vakken van vorige periode. Vul deze poll dus vooral in op goo.gl/51uz1T!

Onderwijspanels
Ben je een bachelor student en wil jij graag je mening geven over je vakken en het onderwijs in het algemeen? Vanaf de volgende week gaan er panels gevormd worden voor Q3 enQ4, deze panels komen een paar keer bij samen komen om de kwaliteit van het onderwijs te bespreken. Heb jij interesse om deel te nemen aan deze panels, kom dan langs op kantoor of stuur een mail naar bachelor@leeghwater.nl voor meer informatie. Wanneer je niet wilt deelnemen aan de panels, maar wel feedback wilt leveren op bepaalde vakken is het natuurlijk altijd mogelijk om dit naar de Commissaris Onderwijs Bachelor te mailen.

*** Onderwijsnieuws 15 februari 2017 ***

Boekenverkoop Q3
De boeken voor de derde periode zijn binnen bij Gezelschap Leeghwater en worden vanaf afgelopen dinsdag 14 februari verkocht. Dus heb jij een boek nodig van Numerieke Wiskunde, Systeem en Regeltechniek, Signaalanalyse of Lineaire Algebra? Kom dan langs het Leeghwater kantoor om je boek te kopen!

Master Event
Ben je derdejaars student en van plan om volgend jaar na je bachelor een van de Masterprogramma’s aan de TU Delft te volgen, neem dan een kijkje op het Master Event van de TU Delft, op 9 maart 2017. Tijdens dit Master event zullen er presentaties worden gehouden van de verschillende Masterrichtingen. Een ideale mogelijkheid om je te oriënteren. Ga naar goo.gl/ztfa1V voor meer informatie en om jezelf aan te melden.

Engelse taalvaardigheid docenten TU Delft
Momenteel worden er steeds meer vakken aan de TU Delft in het Engels gegeven. Uit ervaringen is gebleken dat studenten niet altijd tevreden zijn met de Engelse taalvaardigheid van docenten. De VSSD doet op dit moment onderzoek om de omvang van dit probleem in kaart te brengen en de oorzaak te achterhalen. Door middel van het invullen van deze korte enquête, https://goo.gl/forms/OON1hJ4ydwW4UORV2,  kan je bijdragen aan het onderzoek van de VSSD.

The Unexpected Science of Steel and Chocolate - Workshop
Op 13 maart aanstaande is er een workshop over de verrassende eigenschappen tussen de structuur van staal en die van chocolade in het Science Centre. Tijdens de workshop demonstreert een onderzoeker van materiaalkunde (met een hele hete oven van 900 graden) hoe spaken (uit een fiets) smelten en van structuur kunnen veranderen en hoe dit met chocolade gebeurt. Meer informatie kan je vinden op goo.gl/pFz48q.

*** Onderwijsnieuws 18 januari 2017 ***

3mE XXL openingstijden
Vanaf maandag 16 januari tot en met donderdag 26 januari is 3mE doordeweeks tot twaalf uur ’s nachts geopend. Hierdoor is het voor de studenten mogelijk om ook ’s avonds te studeren op 3mE. De faculteitsafdelingen die open zijn, zijn B-0, C, E, G-0 en D-1.

Bachelor Eindproject 2016-2017
Voor zowel het oude als het nieuwe bachelor programma wordt sinds vorig jaar één soort BEP aangeboden. Wanneer je bij de instroomgeneratie tot en met 2012 hoort, moet je inschrijven voor WBTP303. En wanneer je tot het cohort na 2013 behoort, moet je je inschrijven voor WB3BEP-16. Je kan je voor beide eindprojecten inschrijven via Osiris tot uiterlijk 30 januari 2017. Om mee te kunnen doen dien je over je propedeuse plus minimaal 54 punten van het tweede jaar te beschikken. Er kan alleen in bijzonder gevallen door de onderwijsdirectie hiervan worden afgeweken. Nadat de resultaten van Q2 bekend zijn, wordt vastgesteld of je aan de ingangseisen voldoet. Schrijf je dus vooral in, ook als je nog niet zeker weet of je kan delen aan het BEP!

Conclusies onderzoek capaciteitsprobleem TU Delft
De VSSD heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het capaciteitsprobleem op de TU Delft onder de studenten en docenten. Hierin kwam naar voren dat de capaciteit van de collegezalen onvoldoende is en dat er gebruik gemaakt moet worden van zalen in Pathé, volgzalen en zalen zonder tafels. Verder zijn tekorten aan werkplekken in stilteruimtes en plekken met vaste computers. Daarnaast geven de docenten aan dat de werkdruk te hoog is en dat hierdoor de onderwijskwaliteit achteruit gaat. Desondanks geven de studenten aan dat zij tevreden zijn met de beschikbaarheid van docenten en de kennis van student assistenten.

*** Onderwijsnieuws 9 december 2016 ***

Tentamentrainingen Statica

Op zowel 19 en 21 december wordt er wederom een tentamentraining Statica georganiseerd door Gezelschap Leeghwater. De trainingen gaan in de avond plaatsvinden van 18:00 tot en met 22:00 in collegezaal A op 3mE. De tentamentrainingen hebben echter een andere opzet dan de vorige keer. Om de studenten beter voorbereid naar de training te laten komen, zullen er een aantal opgaven vooraf worden opgegeven die de studenten dienen voor te bereiden. Deze opgaven zullen vervolgens samen met de bijbehorende theorie worden uitgelegd tijdens de tentamentrainingen. Heb je interesse om mee te doen aan een van de trainingen? Kijk voor meer informatie en om jezelf in te schrijven op www.leeghwater.nl/statica.

Metrokaart 3mE

Om het voor de studenten en medewerkers makkelijker te maken juiste informatie binnen en over de faculteit te verzamelen, is vorig jaar de onderwijspagina van 3mE compleet vernieuwd. De heeft om het zo overzichtelijk mogelijk te maken de metrokaart ontworpen. De metrokaart van 3mE is opgebouwd uit de volgende pijlers bachelor, master, organisatie, studievoortgang en praktische zaken. Alle relevante informatie per onderwep staat geordend onder de pijlers zoals te zien valt bij onderstaand figuur.

*** Onderwijsnieuws 10 november  2016 ***

Studieboeken

De studieboeken voor de tweede periode zijn deze week bij Gezelschap Leeghwater binnengekomen. Vanaf maandag 14 november zullen wij deze boeken verkopen op het Leeghwater kantoor. Kijk voor meer informatie over welke boeken we precies gaan verkopen op www.leeghwater.nl/boeken.

Onderwijspanels

Ben je een eerste -of tweedejaars WB-student en wil jij graag je mening geven over jouw vakken en het onderwijs in het algemeen? Vanaf de volgende periode zullen er jaarpanels gevormd worden, deze panels zullen enkele keren per periode samen komen om de kwaliteit van het onderwijs te bespreken. Heb jij interesse om deel te nemen aan deze panels, kom dan langs op kantoor of stuur een mail naar bachelor@leeghwater.nl voor meer informatie over deze panels. Wanneer je niet wilt deelnemen aan de panels, maar wel feedback wilt leveren op bepaalde vakken is het natuurlijk altijd mogelijk om dit naar de Commissaris Onderwijs Bachelor te mailen.

Pleidooi voor meer geld de 4TU’s

De vier Technische Universiteiten (4TU’s) pleiten voor meer geld voor technische opleidingen. Zonder extra financiering moeten de universiteiten kiezen tussen toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs, terwijl geen van beide ten kosten zou moeten gaan van het ander. Dat stellen wij als onderdeel van de studentenorganisaties van de 4TU’s in samenwerking met het Interstedelijk Studenten overleg (ISO) in een brief aan Minister Bussemaker (OCW), Kamp (EZ) en staatssecretaris van Dam (EZ). Al jaren lang neemt het aantal studenten aan de instellingen toe, zonder dat het budget mee groeit en dit moet veranderen. Kijk voor meer informatie over de kwestie op www.oras.nl.

*** Onderwijsnieuws 26 oktober  2016 ***

Honours Programme eerstejaars studenten

Ben jij een eerstejaars student en kost de studie Werktuigbouwkunde jou minder inspanning dan verwacht? Dan is er dit jaar speciaal voor jou een Honours Class. Dit exclusieve programma start in het tweede semester en is geheel gericht op het onderwerp robotica. Per opleiding worden er slechts drie deelnemers geselecteerd. Lijkt dit onderwerp jou interessant en wil je verder kijken dan alleen Werktuigbouwkunde? Kom dan op de informatiemeeting op dinsdag 1 november van 12.45 - 13.30 uur in collegezaal π op de faculteit EWI, uiteraard zonder verdere verplichtingen!

DelftX MOOCs

De TU Delft biedt onder de naam DelftX MOOCs aan. Een MOOC is een Massive Open Online Course, die gratis toegankelijk is voor iedereen met een internetverbinding. De MOOCs zijn sterk gebaseerd op de vakken die de studenten van de verschillende faculteiten krijgen, dus ook met huiswerkopdrachten en een tentamen. De studenten die DelftX MOOCs succesvol afronden krijgen een (informeel) DelftX certificaat. Lijkt het jou interessant om naast Werktuigbouwkunde nog meer vakken te volgen? Kijk dan op https://www.edx.org/school/delftx voor de beschikbare MOOCs!

*** Onderwijsnieuws 10 oktober  2016 ***

Tentamentraining Statica

Dinsdag 1 november staat de eerste tentamentraining voor het vak Statica gepland. Tijdens deze training zal nogmaals alle belangrijke tentamenstof worden behandeld en relevante opgaven worden geoefend en uitgelegd. De training zal in totaal 3 uur duren. Door grote interesse onder de eerstejaars studenten zal er ook dit jaar een tweede tentamentraining worden georganiseerd. Deze training zal plaatsvinden op woensdag 2 november om half 2 in collegezaal C. De inschrijvingen voor de tweede tentamentraining Statica wordt geopend zodra de inschrijvingen voor de eerste tentamentraining helemaal vol is.

Bachelor Belofte

Morgen 11 oktober wordt de Bachelor Belofte namens faculteit 3mE wederom georganiseerd. De Bachelor Belofte is speciaal voor de studenten die vorig jaar hun BSA hebben gehaald. Wil jij graag bij dit heugelijke event aanwezig zijn en nog een keer je BSA vieren? Schrijf je dan in op http://threeme.collector-survey.tudelft.nl/nq.cfm?q=70897FED-2801-465B-9F94-AA6706551D72, zodat er rekening met jouw deelname (en eventuele gast) wordt gehouden zowel voor de presentatie als voor de borrel.

Study Abroad

Wil je graag je minor in het buitenland doen? Studenten die in collegejaar 2017/2018 van plan zijn om een minor te doen in het buitenland kunnen zich vanaf nu oriënteren. De lijst met beschikbare plekken in de EU zal binnenkort op de site komen te staan. De lijst met non-EU plekken wordt in de Study Abroad Week bekend gemaakt. De Study Abroad Week op 3mE wordt gehouden in de week van 15 november. Dat is ook het moment dat alle aanmeldingen openen. De deadline voor aanmeldingen voor het eerste en tweede semester van 2017/2018 zal zijn op 15 Januari 2017. Ook voor het tweede semester van dit academische jaar zijn er nog een aantal plaatsen beschikbaar. Kijk voor meer informatie van de Study Abroad Week en de minors van het volgende semester op de site van het International Office.

*** Onderwijsnieuws 29 september 2016 ***

Tentamentraining Statica

Na de positieve ervaringen zowel van de studenten als de docent organiseert Gezelschap Leeghwater  dit jaar weer een tentamentraining voor het eerstejaars vak Statica. De tentamentraining zal plaatsvinden op dinsdag 1 november in collegezaal C en biedt plaats voor 50 studenten. Bij grote interesse van de studenten wordt er nog een extra tentamentraining aangeboden op woensdag 2 november. Dus wil jij beter voorbereid het tentamen van Statica in? Houd dan vooral de posterborden, de Leeghwater site en Facebook in de gaten!

Studeren in het buitenland

Wil jij ook in het derde jaar van je studie je minor in het buitenland doen? Dat kan! Bij het International Office van de TU Delft zijn vele universiteiten aangesloten in Europa, Amerika, Azië en de rest van de wereld. Dinsdag 4 oktober organiseert het International Office 3mE een extra voorlichtingsbijeenkomst over minor in het buitenland 2017-2018 van 12:45 tot 13:30 in instructiezaal G, zodat je meer te weten komt over deze mogelijkheid. Gezelschap Leeghwater organiseert dit jaar ook weer de University Tour waarin universiteiten in Leuven en Londen worden bezocht speciaal voor de mensen die met hun minor in het buitenland willen studeren. Kijk op www.leeghwater.nl/universitytour voor meer informatie.

Uitwisseling ATHENS Programme

Van 12 tot en met  19 november vindt het ATHENS Programme plaats. Het ATHENS Programme is er voor bedoeld om de studenten kennis te laten maken met andere Europese universiteiten. Kijk op http://studenten.tudelft.nl/index.php?id=68504&L=1 .

*** Onderwijsnieuws 12 september 2016 ***

Start academische jaar 2016-2017

Vorige week maandag  5 september is het nieuwe academische jaar  2016-2017 van faculteit 3mE gestart . Tijdens de faculteitsopening hebben de studenten een praatje gekregen van onder andere Theun Baller (Decaan van 3mE), Hans Hellendoorn (Onderwijsdirecteur 3mE), René Delfos  (Opleidingsdirecteur Werktuigbouwkunde) en onze eigen Raoul Dinaux (voorzitter Gezelschap Leeghwater).  De studie Werktuigbouwkunde is dit jaar begonnen met in totaal 692 eerstejaars studenten. Daarnaast is er dit jaar het grootste aantal studenten ooit begonnen aan hun tweede studiejaar werktuigbouwkunde: namelijk 412 studenten.

Boekenverkoop

Op maandag 5 september zijn we weer gestart met de boekenverkoop voor de eerstejaars studenten. Na wat problemen met uitgever Pearson zijn de boeken uiteindelijk toch bij ons geleverd en zijn ze verkocht aan de eerstejaars in het Lagerhuysch. Voor de eerstejaars studenten die de boeken nog niet gekocht hebben, zijn deze voorlopig nog verkrijgbaar op het Leeghwater kantoor.  Ook is onder andere het boek van Advanced Dynamics de komende tijd verkrijgbaar op het kantoor voor de nieuwe tweedejaars studenten en andere studenten die dit vak nog moeten volgen.

Wegwijscollege

Zoals eerder vermeldt, wordt er deze week het wegwijscollege gegeven door de Commissaris Onderwijs Bachelor van Gezelschap Leeghwater. Het college wordt alleen niet gegeven op woensdag 14 september maar op donderdag 15 september in collegezaal D om kwart voor 1. In het college wordt de rol van Gezelschap Leeghwater op de faculteit, praktische studentenzaken en handige tips en tricks voor onderwijs gerelateerde zaken uitgelegd zoals: hoe werkt Blackboard en hoe krijg ik mijn timeline op mijn Google Calendar.

*** Onderwijsnieuws 10 juni 2016 ***

Beste docent verkiezing
Wie maakt jou enthousiast over Werktuigbouwkunde? Of welke docent geeft gewoon heel goed college? Vergeet niet te stemmen op jouw favoriete docent! 
Elk jaar worden er Docent van het jaar-prijzen uitgereikt aan de beste docenten uit zowel de bachelor als de master. Tot en met maandag 13 juni kun je stemmen op je favoriete docent door de enquête in te vullen die je in je mailbox hebt ontvangen. De winnaar zal bekend gemaakt worden tijdens de ontwerpwedstrijd op woensdag 15 juni.

Tentamentraining
Op donderdag 16 juni zal Gezelschap Leeghwater een hertentamentraining organiseren voor het eerstejaarsvak Dynamica. De belangrijkste stof zal tijdens deze training behandeld worden en de meest terugkomende opgaven op het tentamen zullen geoefend worden. Wil je net even die zekerheid voor je tentamen, kun je wat extra hulp wel gebruiken of wil je nog een keer oefenen? Schrijf je in op www.leeghwater.nl/tentamentraining .

Ontwerpwedstrijd 15 juni
Woensdag zal de ontwerpwedstrijd weer plaatsvinden. Dit jaar heb de eerstejaars de opdracht gekregen een gemaalpomp te ontwerpen. Benieuwd naar de resultaten? Kom langs tijdens de wedstrijd die plaats zal vinden achter de faculteit bij het Lagerhuysch. Na afloop van de wedstrijd zal deze feestelijk worden afgesloten met een barbecue, inschrijven hiervoor kan op www.leeghwater.nl/ontwerpwedstrijd

Resultaten NSE Bekend
De resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2016 (NSE) zijn bekend. Voor de bachelor Werktuigbouwkunde is er voor de algemene score een kleine daling ten opzichte van de score van vorig jaar te zien. Voornamelijk op het gebied van groepsgrootte doen we het minder goed dan vorig jaar. Toch zijn er ook punten waarop we vooruitgaan zijn gegaan, zoals het studierooster en de informatievoorziening. Op studiekeuze123 zijn alle resultaten van alle opleidingen te zien. Dinsdag 21 juni tijdens de lunch zal er een gesprek plaatsvinden tussen de faculteit en de studenten over de resultaten en welke maatregelen genomen kunnen worden. Wil jij hierbij zijn? Mail dan naar bachelor@leeghwater.nl . 

Verkiezingen centrale- en facultaire studentenraden
Op 18 en 19 mei kon er gestemd worden voor de studentenraad (SR) en de facultaire studentenraad (FSR) van komend collegejaar. Hoewel de opkomst iets lager is dan vorig jaar kijkt zowel de Studentenraad als de Facultaire Studentenraad terug op een geslaagde verkiezing. De uitslagen van de verkiezingen zijn inmiddels bekend: De FSR van 3mE zal komend jaar bestaan uit: Michiel Bots, Lotte Hoeksma, Lex Razoux Schultz, Daan Ratering en Laura Dijkink van Werktuigbouwkunde; Kristel Wenink en Charlotte Mooij van Klinische Technologie; Jarno Kuipers, Evelien Scheffers en Fredinand van Heurn van Maritieme Techniek.
 

Onderwijsnieuws 27 mei 2016

Herinschrijving
Sinds 25 mei is het mogelijk om je te herinschrijven voor het komende studiejaar, dit kan je doen door in te loggen op Studielink en de acties uit te voeren die in je To Do lijst staan. Zorg ervoor dat je herinschrijving en betaling van je collegegeld voor 1 september 2016 is voltooid! 

Studie(her)keuze Workshop Career Centre
Twijfel je over je studiekeuze? Het Careercentre organiseert meerdere studie(her)keuze trainingen. De workshops zijn bedoeld voor studenten die willen of moeten nadenken over hun studiekeuze. Een studie kiezen is een complex proces, waarbij vele factoren en ook mensen uit je omgeving een rol spelen. Via een stappenplan krijg je inzicht in jouw studiekeuzeproces en welke middelen en activiteiten je daarbij kunt inzetten. Naast studie(her)keuze trainingen organiseren ze ook andere workshops, zoals mindfulnes, constructive thinking en cv-checks. Kijk op deze website voor meer informatie. 

Bachelor Eindproject Evaluatie
​Dit studiejaar is er gestart met het vernieuwde Bachelor Eindproject. Deze periode heeft Gezelschap Leeghwater met alle coordinatoren van de afdelingen en studenten rond de tafel gezeten om het nieuwe project te evalueren. Aan de hand van deze evaluatie zal er gekeken worden naar verbeteringen die al volgend jaar geintegreerd kunnen worden. Kon jij niet aanwezig zijn bij een van de panels, maar heb je wel feedback? Mail dit dan naar bachelor@leeghwater.nl of kom langs op kantoor. 

Ingenieur & Samenleving | WM0373
Voor het vak 'Ingenieur & Samenleving' bestaat een deel van het eindcijfer uit het schrijven van essay. Er zou een bespreking van deze essay zijn in de eerste week van de zomervakantie. Na een gesprek met de opleidingsdirecteur is er besproken om deze bespreking te schrappen. Studenten hoeven dus niet in de zomervakantie de essay te bespreken. 

Extra inloopspreekuren studieadviseurs
Twijfel je aan je studiekeuze? Haal je niet het aantal punten dat je zou willen halen? Met het definitieve BSA-moment in het vooruitzicht organiseren de studieadviseurs tussen 30 mei en 17 juni extra inloopspreekuren. Je kunt nu dagelijks tussen 9:00-10:00 uur en tussen 12:30-13:30 uur terecht bij de studieadviseurs voor al je korte vragen. Heb je een grotere vraag? Maak dan een afspraak via deze link. 

Onderwijsnieuws 10 mei 2016

Deadline minor
Tot 31 mei 2016 is het mogelijk om je in te schrijven in Osiris voor je minor.  Naast een minor in Delft aan een van de faculteiten is het mogelijk om een minor te volgen in Leiden of Rotterdam, in het buitenland of zelf een minor samen te stellen. Meer informatie over de minors en het aanbod kan je vinden op deze website. 

Tentamen Signaalanalyse
Wil jij deze periode het tentamen van Signaalanalyse doen? Let dan goed op of je je inschrijft onder de juiste vakcode!

  • WB3230 | Signaalanalyse nieuwe curriculum
    WB3250 | Signaalanalyse oude curriculum

Nieuwe master Mechanical Engineering
Volgend jaar start de nieuwe master Mechanical Engineering, de eindtermen zijn bepaald en op dit moment wordt er hard gewerkt aan alle nieuwe vakken. Alle tracks krijgen in deze nieuwe master een nieuwe invulling, met ook nieuwe (keuze)vakken. Ben jij benieuwd naar deze (keuze)vakken? Kijk dan op deze website voor de laatste updates. Let op! Dit bestand wordt vaak geupdatet, download dus regelmatig een nieuwe versie voor de laatste stand van zaken.  

Bachelor diploma uitreiking
Donderdag 12 mei zal de bachelor diploma-uitreiking plaatsvinden in de aula. De uitreiking zal om 15:00u starten in het auditorium en zal rond 17:00u afgesloten worden met een borrel. Wij willen alle studenten alvast feliciteren met het behalen van hun diploma!

Centrale Studentenraad en Facultaire Studentenraad verkiezingen
Woensdag 18 mei en donderdag 19 mei zullen de verkiezingen plaatsvinden voor de Centrale Studentenraad en de Facultaire Studentenraad.

De Centrale Studentenraad  is het medezeggenschapsorgaan voor en door studenten bestaande uit 10 leden. De Studentenraad adviseert het College van Bestuur over beslissingen die genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen over studiebegeleiding, regels en eisen die gelden voor studenten, werkplekken en andere studentenfaciliteiten. Over een aantal onderwerpen heeft de Studentenraad instemmingsrecht, wat wil zeggen dat de plannen die de TU hierover maakt pas doorgang kunnen vinden als de SR het ermee eens is.Daarnaast heeft de Studentenraad initiatiefrecht. Dit betekent dat de Studentenraad zelf ideeën ter verbetering van het onderwijs en studentenzaken kan aandragen en initiëren met behulp van medewerkers.

De Facultaire Studentenraad is een groep van 10 studenten van Werktuigbouwkunde, Maritieme techniek en Klinische technologie die de belangen van de studenten binnen de faculteit 3mE vertegenwoordigen. Het afgelopen half jaar is de FSR onder andere bezig geweest met een overzicht maken van de beschikbare studieplekken en het creëren van meer fietsenstallingen. Ook was er een facultaire inspraakborrel waar veel nieuwe ideeën uit naar voren zijn gekomen. 

Onderwijsnieuws 21 april 2016

Masterprogramma 2016 - 2017
Ben jij je master aan het kiezen en je vakkenpaket aan het samenstellen? Maak dan gebruik van de volgende handige link, hier staan alle vakken van alle verschillende masters in inclusief alle informatie zoals welk kwartaal het vak wordt gegeven en welke vakken verplicht zijn per master(track). http://www.wbmt2.tudelft.nl/onderw2016/16-17_M-ME.htm 

Mastervoorlichting
Twijfel jij nog over welke master je volgend jaar wil starten? Kom dan 21 april naar het Master Event van de TU Delft.Tijdens deze dag kan je verschillende presentatierondes bezoeken en er is een grote informatiemarkt.  Het programma ziet er als volgt uit:

14:30u - 15:15u Presentatie 'From hbo to TU Delft: practical information'
15:00u - 16:00u Start HBO informatiemarkt. Meet & Greet met studieadviseurs en studenten. 
16:00u - 21:00u Informatiemarkt in de foyer van de Aula
17:00u - 20:35u Vier rondes met presentaties in de Aula

Meer informatie kan je vinden op deze website. 

Minor inschrijving
​Vanaf 1 mei t/m 31 mei 2016 zal de eerste inschrijfperiode geopend zijn in Osiris voor de minor. Naast een minor in Delft aan een van de faculteiten is het mogelijk om een minor te volgen in Leiden of Rotterdam, in het buitenland of zelf een minor samen te stellen. Meer informatie over de minors en het aanbod kan je vinden op deze website. 

Onderwijsevaluatie
De tentamens zijn weer voorbij, wat ook betekent dat het onderwijs van de afgelopen periode geevalueerd gaat worden! Na afloop van elke periode ontvangen alle studenten een email met een link naar online enquêtes over de vakken die zij die periode hebben gevolgd. Aan de hand van deze enquêtes worden de kwaliteit van het onderwijs en daarmee mogelijke verbeterpunten zichtbaar gemaakt. Het invullen van de enquêtes is dus van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van de enquêtes zijn ze te vinden op Blackboard in de organization ‘Onderwijsevaluatie 3mE’, onder het kopje kwartaalrapportages. Ook heeft kwaliteitszorg een poster met een korte samenvatting van de resultaten gemaakt. 

VIRO
PPMselect

Realisatie: verenigingenweb