view this site in English
Wachtwoord vergeten?
Zoeken op de website

Reglementen

Binnen de TU Delft en de faculteit 3mE zijn er veel reglementen waarin je rechten en plichten als student staan.

Regelingen

  • De onderwijs- en examenregeling (OER) regelt alle mogelijke zaken rond het onderwijs, de examens en de tentamens. Je kan hierbij denken aan inzagerecht, nakijktermijnen en herkansingen. In de OER zijn alle rechten en plichten van beide partijen (studenten en de faculteit/docenten) gedetailleerd vastgelegd. Bij een conflict kan de OER als basis dienen voor een uitspraak. 
  • De uitvoeringsregeling (UR) legt vast hoe het onderwijsprogramma wordt ingevuld en uitgevoerd. 
  • In de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) legt vast hoe de examencommissie te werk gaat. 

Een overzicht van de bachelor en master reglementen kan je vinden op deze website.

Fraude

Binnen de TU Delft wordt fraude niet getolereerd, daarom zijn er duidelijke regels opgesteld over wat fraude is en wat de consequenties zijn. Op deze website kan je meer informatie vinden over fraude-regels van de TU Delft.

PPMselect
App store
Windows store
Magnet.me

Realisatie: verenigingenweb