Onderwijs updates

Eens per kwartaal wordt er tijdens de Algemene Ledenvergadering een update gegeven over de staat van het onderwijs en waar de commissarissen onderwijs mee bezig zijn. Deze updates zullen op deze pagina worden geplaatst en verder worden toegelicht.

April 2022

Fruit delen

Om studenten een klein beetje te helpen heeft Gezelschap Leeghwater bij de vorige tentamenperiode alle jaarlagen een stuk fruit gegeven voor tijdens hun tentamen. Zo stonden wij bij de deur van het process signaalanalyse, robotica en dynamica tentamen. Terwijl de vele studenten de tentamenzaal betraden konden zij kiezen tussen een banaan, appel of mandarijn. Het werd met veel enthousiasme ontvangen door de ouderejaars, die pakten met plezier allemaal gratis fruit. De eerstejaars waren, in tegenstelling tot de ouderejaars, een beetje argwanend. Als tien mensen het fruit pakten dan deed de rest het ook. Als één persoon dan niet pakte dan deed het groepje erna dat ook niet. Uiteindelijk waren er genoeg ouderejaars dus was al het fruit weg en was het merendeel er erg blij mee.

Januari 2022

Welzijn

Uit een gezamenlijke onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en de GGD is gekomen dat studenten vorig collegejaar meer last hadden van mentale problemen dan de voorgaande jaren. Uit het onderzoek bleek dat wel 51 procent van de studenten psychische klachten ervaart en 26 procent van de studenten wel eens heeft gedacht liever dood te willen zijn. Om te praten over het welzijn van de studenten is er vorig jaar een werkgroep opgezet, met één bestuurslid van elke studievereniging van de TU Delft. Samen hebben zij de Studie & Welzijn wegwijzer opgezet. Dit jaar is er door de TU Delft geld beschikbaar gesteld voor studieverenigingen om de mentale gezondheid van studenten te verbeteren. Dit is onder andere gedaan door studie-ontbijtjes, zitzakken te plaatsen op verscheidene plekken op de TU Delft en extra activiteiten. Eén van deze activiteiten is het tweedejaarsuitje naar het Louwman museum met lunch. Hier kregen tweedejaars de kans om medestudenten te ontmoeten. 
Daarnaast wordt er met de universiteit gepraat over het welzijn van studenten ten gevolge van het onderwijs. Onderwerpen die hier voorbijkomen zijn prestatiedruk, het verplaatsen van de herkansingsweek in de zomer en het verwachtingspatroon dat Delftse studenten altijd een master moeten doen. Zo is de Cum Laude regeling bij de bachelor bouwkunde al afgeschaft en de herkansingsweek van week 5.5 naar week 5.3 verplaatst zodat studenten langer echt vakantie kunnen houden. 

Als je problemen ervaart met je eigen mentale gezondheid kun je hiermee altijd naar de studieadviseurs, zij zijn te bereiken via studieadviseurs-3mE@tudelft.nl.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Oktober 2021

De kwartaalpanels die nog steeds het onderwijs verbeteren

Vorig jaar zijn de eerste kwartaalpanels geweest. Deze zijn opgestart in samenwerking met de Kwaliteitszorg van 3mE, omdat de studenten niet meer voldoende verbonden waren met de docenten. Door corona zaten studenten niet meer in de collegezalen maar thuis. Verder zetten veel studenten vaak hun camera niet aan, waardoor docenten veel minder feedback vanuit de zaal of vanuit het online programma kregen. De oplossing was kwartaalpanels. Dit zijn gesprekken die tussen docenten en studenten worden gehouden in week 3 van elk kwartaal. Tijdens dit gesprek geeft een aantal studenten feedback op het vak en op de wijze van doceren. De docent kan op deze manier feedback ontvangen en een uitleg geven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Zo werd het gat dat tijdens corona tussen studenten en docenten was gevormd minder groot. Omdat de panels in week 3 werden gehouden, was het ook mogelijk om na die week dingen te veranderen binnen het vak. Vorig jaar zijn onze voorgangers gestart met het opzetten van een eerste- en tweedejaarspanel. Hierin zijn alle bijbehorende vakken besproken. Beide panels zijn dit jaar georganiseerd in samenwerking met Froude, omdat de meeste vakken overeenkomen. Wat het daarnaast ook nog eens aantrekkelijker maakte, was dat Kwaliteitszorg een overheerlijke lunch had voorbereid voor alle aanwezige studenten en docenten.

April 2021

Beurs voor studenteninitiatieven, die de kwaliteit van leven voor de studenten verhoogt

De TU Delft heeft een beurs beschikbaar gesteld, die is bedoeld om initiatieven te financieren die het welzijn van de studenten in Delft verbeteren. Elke student van de TU Delft heeft de mogelijkheid aanspraak te maken op deze beurs. Dus als jij een goed idee hebt en dit graag wilt uitvoeren, dan kun je je plan indienen bij de TU Delft. Houd onze sociale media in de gaten voor meer informatie!

Meet the 3mE masterstudents!

Dit jaar is het extra lastig voor bachelorstudenten om in contact te komen met masterstudenten die een master volgen waarin zij geïnteresseerd zijn. Om de keuze te maken is het belangrijk om ervaringen en meningen van deze studenten te horen. Daarom heeft Gezelschap Leeghwater het evenement “Meet the 3mE masterstudents” georganiseerd. Hier waren van alle masters van 3mE twee of drie studenten online aanwezig om vragen te beantwoorden en ervaringen te delen. In totaal zijn er deze avond zestig bachelorstudenten langsgekomen om hun vragen te stellen. Veel studenten zijn hiermee weer een stukje verder geholpen met hun masterkeuze, het was dus een zeer geslaagde avond!

Studeer locaties op de tu

Er zijn sinds begin maart weer zelfstudieplekken beschikbaar om te reserveren op de faculteit en de rest van de TU Delft. Dit is weer mogelijk omdat er vanuit het College van Bestuur een versoepeling is doorgevoerd die studenten zo snel mogelijk meer ruimte geeft en tegemoet komt in deze tijd van thuiswerken. De faculteit heeft de deuren – op verantwoordelijke manier – op een kier gezet, waardoor nu ongeveer honderd studenten per dagdeel langs kunnen komen.

Nieuwe structuur master feedback

De afgelopen periode zijn er veel gesprekken geweest met de disputen en Onderwijs Kwaliteitszorg (OKZ) om de masterfeedback beter in kaart te brengen en zo effectief mogelijk te maken. In het laatste kwartaal van het jaar zullen hiervoor verschillende methodes worden uitgeprobeerd om zo de optimale feedbackstructuur te vinden.

December 2020

On-campus studeren

Tijdens de onderwijsvrije weken, van 26 oktober tot 6 november, heeft de faculteit gezorgd voor on-campus studeersessies. Studenten konden zich inschrijven via een systeem van de faculteit en mochten per week twee dagdelen reserveren via dit systeem. De dagdelen bestonden uit een ochtendsessie van 8:45 uur tot 12:30 uur of een middagsessie van 13:45 uur tot 17:45 uur. De studenten, die gebruik gemaakt hebben van deze studeersessies, waren hier allemaal erg tevreden over. Wij als bestuur vonden het ook ontzettend leuk om weer nieuwe studenten te zien, die niet in de reguliere weken onderwijs volgden op 3mE. De faculteit is aan het kijken of ze deze studeersessies weer kunnen organiseren, indien de maatregelen dit toestaan, om zo de studenten in deze tijd te ondersteunen in het studeren.

Nieuwe manier van feedback

Samen met de afdeling kwaliteitszorg van Onderwijs- en Studentenzaken hebben we dit jaar een nieuwe manier gecreëerd om feedback van studenten te verzamelen en door te geven aan de docenten. Doordat het onderwijs momenteel grotendeels online wordt gegeven is er weinig contact tussen de studenten en docenten. Ook feedback van vorige jaren gaat vaak verloren. Dat is iets waar wij graag verandering in zien.
Daarom zijn we dit jaar met een nieuw feedback-systeem begonnen, waarbij de feedback van eerdere jaren voor aanvang van het vak wordt doorgesproken met de docenten. Daarnaast worden gedurende het kwartaal panels georganiseerd met alle docenten die dat kwartaal een vak geven en studenten die de vakken volgen. Zo kunnen we in een open dialoog kijken wat goed gaat in het onderwijs en wat beter kan en kunnen docenten onderling ook kijken bij elkaar wat goed werkt in dit online tijdperk. We hebben nu net alle panels gehad van kwartaal 2 en het was een groot succes.
Ook voor de master wordt er hard gewerkt om de feedback goed te stroomlijnen. De feedback van studenten komt veelal binnen via de disputen, zij hebben hier direct contact over met de professoren om deze feedbackloop kort te houden. De feedback die de disputen binnenkrijgen, komt ook binnen bij de Commissaris Onderwijs Master via kwartaallijkse overleggen. Deze feedback wordt in verschillende overleggen meegenomen. Om overal de stem van de student te laten horen.

Positieve veranderingen in het onderwijs als gevolg van covid-19

Sinds maart 2020 is het onderwijs compleet op zijn kop gezet door het coronavirus. De tijd dat vijfhonderd eerstejaarsstudenten een college statica aan het volgen waren in het auditorium is bijna niet meer voor te stellen. Al deze veranderingen hebben geleid tot een compleet nieuwe vorm van onderwijs. Waar het normaal misschien jaren duurde tot het onderwijs werd herzien, heeft het virus ons geforceerd creatieve oplossingen te vinden voor allerlei problemen. Zo wordt het vak Rigid Body Dynamics, voorheen Advanced Dynamics, niet meer getoetst in de vorm van een tentamen, maar door middel van wekelijkse opdrachten. Ook de wiskundevakken zijn anders ingericht: studentassistenten geven nu hun eigen klassen les, waarna veelgestelde vragen en problemen worden doorgegeven aan de docent. Ook bij de masters is het één en ander veranderd. Zo zijn hybride colleges het nieuwe normaal, waar een deel in Pulse bij het college zit en de rest vanuit huis meekijkt. Alle ontwikkelingen moeten geëvalueerd worden en er wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen, ook na de crisis.
Nu er een klein lichtpuntje is aan het einde van de tunnel, is het uitermate belangrijk dat we onze lessen trekken uit de veranderingen van het afgelopen jaar. Wat vonden de studenten een fijne vorm van onderwijs en wat werkte misschien wel beter dan in precorona onderwijs? Als de Commissarissen Onderwijs zijn wij in samenwerking met de faculteit een grote coronaevaluatie aan het opstellen.  Zo kunnen we de nodige veranderingen meenemen als het onderwijs weer teruggaat naar zijn fysieke vorm.

Bachelor-uitreiking

Normaliter wordt de bacheloruitreiking gehouden in het auditorium om zo een ‘strik’ te geven aan het behaalde diploma. We hebben ontzettend ons best gedaan om dit fysiek door te laten gaan, maar het werd al snel duidelijk dat het in deze coronatijd niet mogelijk was in het auditorium te zijn, omdat we over een te groot aantal studenten spraken.
Als Leeghwater zijn we daarom langs gegaan bij Theun van Baller, de decaan van 3mE, Hans Hellendoorn, de onderwijsdirecteur van 3mE, en René Delfos, de opleidingsdirecteur Werktuigbouwkunde, en hebben we een filmpje gemaakt om de geslaagde bachelorstudenten te feliciteren. Ook kregen de studenten, die hun diploma bij het servicepunt ophaalden, een duurzame drinkfles cadeau. Op deze manier hebben we toch geprobeerd een ‘strik’ te plakken op de welverdiende bachelordiploma’s.

Afstudeerplekken

Veel afstudeerders hebben het afgelopen jaar al hun werk vanuit huis moeten uitvoeren. Veel studenten liepen vast door een gebrek aan variatie in studiewerk of bij studeerruimtes. Om deze studenten te helpen bij het afronden van hun master wordt er gekeken naar ruimtes die voor hen beschikbaar kunnen worden gesteld. Hier is de faculteit dan ook druk mee bezig.

Oktober 2020

Wegwijscolleges

In de eerste weken van het collegejaar heeft Gezelschap Leeghwater de wegwijscolleges gegeven voor de eerstejaars én tweedejaars studenten. In het eerstejaars wegwijscollege werd gesproken over het begin van je studententijd en hoe je studie eruit zal komen te zien. Daarnaast werden er handige tips gegeven. Het tweedejaars wegwijscollege ging over de (internationale) minors en hoe je als Delftse student kunt groeien binnen én buiten de studie. Bij het eerstejaars wegwijscollege waren meer dan honderd mensen aanwezig, het tweedejaars wegwijscollege waren dat er ruim tachtig.

On Campus studiesessies

In week 9 en week 10 zijn de onderwijsvrije weken van de faculteit. Omdat de faculteit inziet dat men graag af en toe uit de studentenkamer komt en de faculteit anders toch leegh zou zijn, hebben ze “On Campus Studiesessies” gecreëerd. Iedere 3mE student mag twee dagdelen naar de faculteit komen om te studeren. Zo kan het thuis studeren af en toe nog onderbroken worden. Het reserveren gaat online, iedere student heeft hier een mail over gehad.

Tentamentraining Statica

In week 9 heeft Gezelschap Leeghwater drie tentamentrainingen Statica georganiseerd op de faculteit voor in totaal 78 studenten. In vier uur tijd werden alle moeilijke stukken van Statica behandeld door een werktuigbouwkunde student. Studenten gaven aan dat het handig was nog even alles te herhalen en waren blij dat het op de faculteit was en niet online.

Aanpassing aanmeldtermijn tentamens

Vanaf 13 oktober is de aanmeldtermijn voor de tentamens aangepast. Voorheen kon je je tot 14 dagen voor het tentamen inschrijven en gingen daarna de na-inschrijvingen open. Vanaf de aankomende tentamenweek gaat de deadline naar 6 dagen voor het tentamen. Maar let op: in de huidige vorm is er geen na-inschrijving meer mogelijk. Als je te laat bent, zul je moeten wachten tot een volgend moment om het tentamen te doen.

Online studeertraining

Dit jaar is het onderwijs helemaal op de schop gegaan door het coronavirus. Het grootste deel van het onderwijs vindt plaats vanuit huis en achter je beeldscherm. Het is lastig om gemotiveerd te blijven en daarom is er een online studeertraining georganiseerd. In deze training is ingegaan op het nut van samenwerken, ook online. Verder zijn manieren besproken om structuur en routine in je dag te krijgen en om het studeren langer vol te houden. De training is uiteindelijk door 70 man gevolgd, een groot succes dus!

Nieuwe master Robotica

Sinds de start van het nieuwe collegejaar hebben wij er een nieuwe master bij op de faculteit 3mE. Het gaat om de master Robotica. Dit jaar zijn honderd studenten met veel enthousiasme begonnen aan deze nieuwe uitdaging. Tijdens de master zullen zij zich specialiseren in mechanica, computer science, mechatronica, kunstmatige intelligentie, embedded systems, control, human-machine systems, ethiek en beveiliging.  Dit alles moet hen voorbereiden op de multidisciplinaire wereld van robotica, waar ontwikkeld wordt voor transport, productie, energie en medische zorg. De robotici zullen in hun loopbaan ook veel te maken krijgen met de complexe ethische dilemma’s die bij robots komen kijken. Hier zullen zij tijdens hun master veel over bijgebracht krijgen. Ook heeft deze master verschillende specialisaties, zoals Human-robot interaction, machine perception en de oud mastertrack vehicle engineering zal ook een specialisatie voor deze nieuwe master worden.

menu