Campusrun 2024

Om te doneren ga naar campusrun.nl. Alle opbrengsten zullen naar het goede doel gaan.

Duik in actie voor een schonere oceaan tijdens onze jaarlijkse campusrun op 5 juni! Met als thema "De Mooiste Vis van de Zee" beloven we een sportieve dag vol plezier en betekenis.
Zet je beste beentje voor en sluit je aan bij medestudenten, vrienden en familie om samen een positieve impact te maken. Inschrijvingen openen binnenkort, dus leg je sportschoenen klaar en markeer 5 juni in je agenda!
Het wordt een actieve en gezellige race over de campus, terwijl we bijdragen aan The Ocean Cleanup. Doe mee en draag bij aan een wereld waarin onze oceanen vrij zijn van afval. We kijken ernaar uit om je te zien op 5 juni voor een avond vol hardloopplezier voor een goed doel!

To donate go to campusrun.nl. All proceeds will go to charity.

Take action for a cleaner ocean during our annual campus run on June 5! With the theme "The Most Beautiful Fish in the Sea" we promise a sporty day full of fun and meaning.
Put your best foot forward and join fellow students, friends and family to make a positive impact together. Registrations will open soon, so get your sneakers ready and mark your calendar for June 5!
It will be an active and fun race across campus, while we contribute to The Ocean Cleanup. Join us and contribute to a world where our oceans are free of waste. We look forward to seeing you on June 5 for a day of fun running for a good cause!

menu