Lunchlezing model-based design door Vanderlande

De komende online lunchlezing zal door Vanderlande gegeven worden over het volgende:

Het ontwikkelen van nieuwe concepten is lastig, en vaak wordt pas laat in het ontwerpproces duidelijk of een concept daadwerkelijk gaat werken. Om dit probleem te voorkomen maakt Vanderlande gebruik van model-based design; het gebruiken van modellen gedurende het ontwerpproces om sneller inzichten te verwerven. Aan de hand van een werkelijk project, wordt getoond hoe model-based design Vanderlande heeft geholpen een concept te valideren voordat het systeem gebouwd was. Daarnaast wordt getoond hoe hergebruik van de modellen het ontwerpproces heeft versneld.

Benieuwd? Schrijf je snel in!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The development of new concepts is difficult and often the validity of a concept will be certain at the end of the design process. To tackle this problem Vanderlande uses model-based design; the usage of models during the design process to gain quicker insights. Referencing a real project, Vanderlande will show how model-based design has helped to validate a concept before the system was built. Furthermore Vanderlande will show how the reuse of such models has accelerated the design process.

Interested? Register now!

Partners

menu