Tweede jaar

Boeken

Hieronder is de boekenlijst weergeven voor het tweede jaar. De boeken zijn verkrijgbaar via deze pagina.

Minorkeuze

In je tweede jaar is het tijd om een minor te kiezen, je kunt je hiervoor op verschillende manieren oriënteren. Een overzicht van alle minors aan de TU Delft is te vinden op leeghwater.nl/minors en daarnaast zijn er verschillende voorlichtingsdagen per faculteit. Het is ook mogelijk om in het buitenland te studeren, hiervoor moet je ruim een jaar van tevoren al met de voorbereidingen beginnen. Kijk voor meer informatie op leeghwater.nl/studyabroad.

Boekenlijst

Kwartaal 1

Ridgid Body Dynamics |

Rigid-Body Dynamics, 3rd edition
H. Vallery

Dit boek wordt verkocht op kantoor.

Analyse 3 | WBMT2048

De volgende calculus boeken zijn ook gratis online te vinden. 

Calculus 1
Openstax
ISBN: 9781938168024

Calculus 2
Openstax
ISBN: 9781938168062

Calculus 3
Openstax
ISBN: 9781938168079

Kwartaal 2

Differentiaalvergelijkingen | WBMT2048

Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, Global Edition, Wiley, 2017
Boyce, William E. DiPrima, Richard C.
ISBN: 9781119382874

Stromingsleer | WB2542

Fluid Mechanics 9th Edition: SI Units
Frank White
ISBN: 9781260575545

Warmteoverdracht | WB2542

Basic Heat and Mass Transfer, 3rd Edition
Coimbra, F.M. Carlos
ISBN: 9780996305303

Project Process Engineering & Thermodynamics | WB2543

Moran's principles of Engineering Thermodynamics 9th edition
Michael J. Moran
ISBN13:  9781119454069

Dit boek wordt ook gebruikt bij thermofluids in het eerste jaar.

Kwartaal 3

Kansrekening & Statistiek | WBMT2049

A modern introduction to probability and statistics
Dekking, F.M. Kraaikamp, C. Meester, L.E. Lopuhaa, H.P.
ISBN: 9781852338961

Signaalanalyse | WB2235

Signals and Systems: Pearson New International Edition
Oppenheim, Alan V. Willsky, Alan S. Nawab, Hamid S.
ISBN: 9781292025902

Kwartaal 4

Project Mechatronica | WB2232

Electronics - A Systems Approach
M. Wisse
ISBN: 9781292114064

Numerieke Wiskunde | WBMT2049

Numerical Methods for Ordinary Differential Equations
C.Vuik, F.J. Vermolen, M.B. van Gijzen en M.J. Vuik.
ISBN: 9789065623737

Materiaalkunde | WBMT2330

Materials - Engineering, Science, Processing and Design, 4th Edition
Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon
ISBN: 9780081023761

menu