Geschiedenis

Om van de geschiedenis van Gezelschap Leeghwater een compleet beeld te geven, moeten we terug naar ongeveer 25 jaar voor de oprichting van Leeghwater. Het was in januari 1842 namelijk dat de Koninklijke Academie werd opgericht, waar Werktuigbouwkunde en Scheikunde onderwezen werden in het pand aan de Oude Delft 95. Met civiel ingenieur Adrien Huet, en tegelijkertijd met de naamsverandering van de Koninklijke Academie in Polytechnische School in 1863, begon de geschiedenis van Gezelschap Leeghwater.

Adrien Huet

Teneinde de studie te bevorderen bewoog Huet de studenten om een werktuigbouwkundige vereniging op te richten, waarvan de constituerende vergadering op 16 december 1867 plaatsvond. Omdat Huet, vanwege zijn civieltechnische achtergrond, een voorliefde had voor de polderbemaling, kreeg het gezelschap de naam 'Leeghwater' mee. Jan Adriaenszoon Leeghwater (de naam Leeghwater nam hij pas later aan), van origine een timmerman en molenmaker, is in 1575 geboren in De Rijp en stierf in 1650 in Amsterdam. Hij heeft meegewerkt aan diverse droogmakerijen in Noord-Holland als de Beemster, de Purmer, de Wormer en de Heerhugowaard. Tevens heeft hij veel plannen geschreven die later hebben geleid tot het droogleggen van vele andere polders.

In den beginne

De eerste bijeenkomsten van het Gezelschap vonden plaats in de achterkamer van het pand Markt 9, toen nog Hotel Lubrechts, waar lezingen en voordrachten werden gehouden en gediscussieerd werd over diverse technische onderwerpen. Op 1 oktober 1889, wanneer het al een florissante vereniging is met een eigen bestuur, verkrijgt Gezelschap Leeghwater haar rechtspersoonlijkheid. Op 5 juli 1899 sterft de heer Huet, de toenmalige erevoorzitter van het bestuur en inmiddels tot hoogleraar benoemd, aan de gevolgen van een beroerte.

Toen in 1905 de Polytechnische School werd omgedoopt tot de Technische Hogeschool, werden ook de richtingen Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Elektrotechniek bij elkaar gevoegd. Leeghwater legde in die tijd ook banden met het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI) en stortte zich in de landelijke politiek. In 1922 bijvoorbeeld wilde de regering verkorting van de studieduur en inperking van de studievrijheid doorvoeren. Tegen deze voorstellen heeft Gezelschap Leeghwater met succes actie ondernomen.

Ten strijde!

Na de vrij rustige jaren dertig brak twee jaar na de viering van het 14e lustrum de Tweede Wereldoorlog uit. Toen de TH door de bezetters voor onbepaalde tijd gesloten werd kwam Leeghwater in actie. Het bestuur van het Gezelschap heeft de Nederlandse industrie aangeschreven met de mededeling dat het de taak van de TH had overgenomen, omdat voor de TH het 'praktisch werken' verboden was. Leeghwater was zich er terdege van bewust dat de bezetter tegen werkloze studenten wellicht maatregelen zou nemen en verzocht de industrie daarom om studenten in hun bedrijven werkzaam te stellen. De respons van de Nederlandse industrie was enorm; wekenlang stroomden dagelijks tientallen enthousiaste reacties binnen op het bureau van Leeghwater, gevestigd op de Oude Delft 47. In zeer korte tijd waren honderden werktuigbouwkundige studenten weg uit Delft en ondergebracht bij bedrijven uit het hele land. Veel studenten konden hun studie weer voortzetten, toen op 16 april 1941 de TH werd heropend.

In 1955 verhuist Werktuigbouwkunde, dat vanaf 1911 in het gebouw aan de Nieuwelaan 76 getrokken was, naar de nieuw gebouwde locatie op de Mekelweg 2. Het honderdjarig bestaan van Gezelschap Leeghwater werd uitbundig gevierd met als thema 'Alles in het honderd'. Tijdens dit Lustrum is door de faculteit de metalen Olifant die nog lang bij de ingang van de faculteit heeft gestaan, aangeboden door de voorzitter van de Afdeling der Werktuigbouwkunde, professor G. Prins. Tijdens de jaren zeventig zijn grote veranderingen doorgevoerd op onderwijsgebied onder druk van de toendertijd heersende sfeer van vernieuwing en democratisering. Ook Gezelschap Leeghwater onderging enkele veranderingen. De belangenbehartiging van de studenten door het Gezelschap werd uitgebreid en verbeterd.

Recente geschiedenis

In 1992 werd De Vereniging Oud Leeghwater opgericht. De Vereniging Oud Leeghwater is de alumnivereniging van Gezelschap Leeghwater en de faculteit Werktuigbouwkunde. Alle afgestudeerde werktuigbouwers kunnen lid worden als ze op de hoogte willen blijven van de hedendaagse gebeurtenissen van de faculteit Werktuigbouwkunde en Gezelschap Leeghwater. In 2020 is de V.O.L. veranderd naar Alumniplatform Werktuigbouwkunde Delft, kortweg A.P.W. Delft, en telt de vereniging ruim 600 leden. Sinds 1996 geeft Gezelschap Leeghwater ook haar eigen periodiek uit, 'De Slurf'. Dit fullcolour tijdschrift staat vol met informatie over de activiteiten van Gezelschap Leeghwater en de Vereniging Oud Leeghwater, technische verhalen en interviews. Na het 30ste Lustrumjaar heeft Gezelschap Leeghwater het hoge activiteitenniveau voortgezet. Activiteiten die inmiddels ook elk jaar plaatsvinden zijn de Business Tour, de Buitenlandreis, de Delftse Bedrijvendagen en de Ontwerpwedstrijd. De laatste twee zijn uitgegroeid tot nationaal bekende evenementen. Twee keer per vijf jaar vindt er een symposium plaats en een grote reis die intercontinentaal gaat.

menu